Domain cách nhau bằng dấu phẩy(,) nếu bạn nhập domain có domain.(*) thì hệ thống chỉ check domain.(*) đó, nếu domain không .(*) thì hệ thống check theo .(*) bạn chọn phía trên.
Phổ biến .com .net .org .vn .com.vn .net.vn
Việt Nam .ac.vn .edu.vn .info.vn .org.vn .biz.vn .gov.vn .name.vn .pro.vn .health.vn
Quốc tế .asia .biz .bz .cc .co .co.uk .com.co .com.tw .de .eu .in .info .jp .me .mobi .name .net.co .net.tw .nom.co .org.tw .pro .tel .tv .tw .us .ws .xxx
Check